توجه کنید که این فیلم ها توسط موبایل گرفته شده . و شامل اجرای دو آهنگ از گروه آریان میباشند.
قسمت اول ویدئو کنسرت آریان:
http://rapidshare.com/files/178675722/Arian_Consert_1.rar

قسمت دوم ویدئو کنسرت آریان:
http://rapidshare.com/files/178675722/Arian_Consert_1.rar

اگر برای دانلود کردن مشکل دارید، راهنمای دانلود را بببنید

ارسالی توسط شهرام و محمد

Advertisements