برای دانلود روی لینکها کلیک کنید. به صفحه ای شبیه صفحه ی زیر میرسید.
Rapidshare Download 01
دکمه ی Free User را بزنید و به صفحه ای مثل صفحه ی زیر میرسید که باید حدود 30 ثانیه صبر کنید تا شمارنده صفر شود.

RapidShare Download 02

وقتی شمارنده صفر شد دکمه ی دانلود ظاهر میشود(مثل تصویر زیر)، روی آن کلیک کنید و جائی که می خواهید فایل save شود را انتخاب کنید.

Rapidshare Download 03 توجه کنید که:
– فایلها این سایت را نمیتوانید توسط برانامه هائی مثل FlashGet و Download Accelerator بگیرید و باید با Internet Explorer یا FireFox دانلود کنید.
– نمیتوانید چند فایل را همزمان دانلود کنید.

Advertisements